99 najbardziej błyskotliwych porad. Dla mężczyzn.

Stoję na stanowisku, że liczba genialnych facetów w Polsce jest szampańsko duża. Najciekawsi z nich są przedsiębiorcami, wynalazcami i księżmi. Zaszczytem jest poznać ich osobiście, fuksem – o nich usłyszeć, pechem – zignorować podpowiedzi (a, precz z takimi niedojdami!). Dlatego poniżej, z okazji rocznicy bloga (to dziś!) najciekawsze myśli, jakie poznałem w ciągu ostatnich, 60 miesięcy. Aha! Skoro uznaję je za perły czystej wody, to znaczy, że się z nimi ZGADZAM. Jedziemy:

1. Słuchaj, męski matołku, co Tobie radzą PRZED ślubem…
2. Powściągnij swój język. Putin może więcej niż Dariusz Szpakowski…
3. Kontroluj swoje emocje. Kupisz mniej kompaktów, a osiągniesz więcej.
4. Jeśli działanie przeczy słowom, liczy się wyłącznie to pierwsze… Czytaj dalej 99 najbardziej błyskotliwych porad. Dla mężczyzn.