Urzędnicy prowadzą auto tak, jak i myślą. Zbyt ostrożnie…

Wiecie, mało jest ludzi równie zmanierowanych i zniewieściałych jak średniego szczebla urzędnicy ONZ i te asiory z Komisji Europejskiej. Dwadzieścia lat studiów na politologii, tysiące godzin na coachingu wśród pań w kokach, konferencje w komfortowych hotelach, całodobowa ochrona i milion zielonych pensji w zamian za misję pouczania świata. Specjalizacja – pion intelektualny.

Niestety. Po trzykroć niestety.

Czytaj dalej Urzędnicy prowadzą auto tak, jak i myślą. Zbyt ostrożnie…